tx

wangcx

栖迟於一丘,则天下不易其乐
5,328
 » primary key primary key - Tag -
MySQL 唯一键约束 MySQL 唯一键约束
一、唯一键约束一个表可以有多个唯一键约束。唯一键约束意味着,唯一,可以为NULL。唯一键的约束...

阅读全文

0 赞
0 评论
121 浏览

随机一言

:D 获取中...

最新评论

随机文章

JS 中 JSON 数组转换树形结构 172 浏览 - 2022/04/24
MySQL 插入时间错误问题 73 浏览 - 2021/01/29
JWT Token 150 浏览 - 2021/01/26